Tags: Khu KTM Chu Lai

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam, Trưởng Ban Khu Kinh tế mở Chu Lai cho biết đã động viên ông Đinh Văn Mãnh ở lại làm việc nhiều lần.

goto top