KINH DOANH

Kiến nghị giãn lộ trình hạn chế tín dụng vào BĐS

ĐẤT VIỆT   23/04/2019 • 11:01

Ngày 22/4, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) có văn bản kiến nghị về lộ trình hạn chế tín dụng vào thị trường bất động sản.

Trong văn bản gửi Thủ tướng và Ngân hàng Nhà nước, HoREA bày tỏ sự tán thành chủ trương của NHNN về lộ trình hạn chế tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như chứng khoán, bất động sản, tín dụng tiêu dùng.

Theo hiệp hội, việc thực hiện lộ trình hạn chế tín dụng trong lĩnh vực bất động sản, tuy trước mắt có gây áp lực rất lớn đối với các doanh nghiệp, nhưng là áp lực lành mạnh, có tính tích cực, buộc các chủ đầu tư dự án bất động sản phải tìm kiếm các nguồn vốn khác thay thế dần một phần nguồn vốn tín dụng, nhằm phát triển thị trường bất động sản bền vững.

HoREA kiến nghị giãn lộ trình hạn chế tín dụng vào thị trường bất động sản

Tuy nhiên, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA kiến nghị sửa đổi đề xuất tiếp tục giữ trần 40% từ nay đến hết năm 2020 (thêm 06 tháng so với dự thảo), với các lý do:

Thứ nhất, nhiều doanh nghiệp bất động sản chưa chuyển đổi thành công ty cổ phần đủ điều kiện niêm yết trên sàn chứng khoán. Cả nước có hơn 10.000 doanh nghiệp bất động sản, nhưng mới chỉ có khoảng 65 doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán, nên thị trường chứng khoán chưa thực sự là kênh dẫn vốn cho thị trường bất động sản.

Thứ hai, số lượng các quỹ đầu tư bất động sản, quỹ đầu tư tín thác bất động sản (REIT) còn quá ít. Bên cạnh một vài quỹ đầu tư bất động sản nước ngoài, mới chỉ có một quỹ đầu tư tín thác bất động sản (REIT) trong nước là Qũy TechReit của Ngân hàng Techcombank (với vốn điều lệ chỉ có 50 tỷ đồng), nên cũng chưa thực sự là kênh cung cấp vốn cho thị trường bất động sản.

'Hiệp hội kỳ vọng vào việc sửa đổi Luật Chứng khoán trong năm 2019 sẽ tạo điều kiện hình thành nhiều quỹ đầu tư bất động sản, quỹ đầu tư tín thác bất động sản (REIT) trong thời gian tới để cung cấp vốn cho thị trường bất động sản', văn bản của HoREA viết.

Thứ ba, nguồn vốn FDI vào thị trường bất động sản hiện chiếm khoảng 21% tổng nguồn vốn FDI, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu vốn của các doanh nghiệp bất động sản.

Thứ tư, năm 2020, là năm có nhiều sự kiện chính trị lớn của đất nước. Do vậy, cần giữ được sự ổn định và tăng trưởng của nền kinh tế, của thị trường bất động sản.

Từ những lý do trên, HoREA kiến nghị, tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn từ nay đến năm 2020 là 40%. Từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/6/2021 là 37%. Từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022 là 34% và từ ngày 1/7/2022 là 30%.

Theo Minh Thái/Đất Việt Link Gốc:           Copy Link
http://baodatviet.vn/bat-dong-san/thi-truong/kien-nghi-gian-lo-trinh-han-che-tin-dung-vao-bds-3378754/

Thích

MỚI NHẤT

goto top