KINH DOANH

Kính thông minh giá 600 USD sẽ thay thế smartphone trong tương lai?

Thứ Sáu • 03/05/2019 • 08:28

Chiếc kính thông minh do một start-up tại Canada phát triển có thể giúp người dùng ít phụ thuộc vào smartphone.

Theo Kiều Oanh (Tech Insider)/Vietnamnet

Thích
goto top