THỜI SỰ

Kỷ luật cảnh cáo Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình

NGƯỜI ĐƯA TIN   19/06/2019 • 19:31

Xác định vi phạm của Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình là nghiêm trọng, Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Ngày 19/6/2019, tại Hà Nội, Ban Bí thư họp đã xem xét, thi hành kỷ luật Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Uỷ viên Đảng uỷ Quân sự Trung ương, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chính uỷ Quân chủng Hải quân.

Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình

TIN TÀI TRỢ

Theo VOV, sau khi xem xét Tờ trình số 200 và 202-TTr/UBKTTW, ngày 07/6/2019 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình, trong thời gian giữ cương vị Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng uỷ Quân sự Trung ương, Bí thư Đảng uỷ Quân chủng Hải quân (từ tháng 11/2005 đến tháng 01/2008), Chính uỷ Quân chủng Hải quân, chịu trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ về những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng của Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005 - 2010.

Ban thường vụ Đảng uỷ Quân chủng Hải quân đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; vi phạm thẩm quyền và quy định pháp luật về quản lý đất đai; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát.

Trong quá trình kiểm điểm, Phó Đô đốc Hải quân Nguyễn Văn Tình nghiêm túc nhận rõ khuyết điểm, trách nhiệm của mình đối với những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Đảng uỷ Quân chủng Hải quân.

Các cơ quan chức năng xác định vi phạm, khuyết điểm và mức độ trách nhiệm cá nhân của Phó đô đốc Nguyễn Văn Tình là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Quân đội và cá nhân.

Căn cứ vào quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm và quá trình công tác, thành tích cống hiến, đóng góp của ông Nguyễn Văn Tình, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông bằng hình thức cảnh cáo, thông tin trên Zing.

Theo Đình Văn (Tổng hợp)/Người Đưa Tin

Thích

Tags: Nguyễn Văn Tình | Phó Đô | vi phạm | Quân chủng Hải quân | Phó Đô đốc | khuyết điểm | ban bí thư | Đảng uỷ | trung ương | nghiêm trọng | Ban Thường vụ

MỚI NHẤT

goto top