THỜI SỰ

Lạng Sơn: Dự kiến đến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 7%

DÂN SINH   31/10/2020 • 16:23

Triển khai chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 tại tỉnh Lạng Sơn, với nỗ lực của các cấp, ngành và sự chung tay góp sức của cộng đồng, đời sống nhân dân nói chung, của người nghèo, cận nghèo nói riêng đã được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 giảm còn 10,89%, dự kiến năm 2020 còn hơn 7%, giảm 18,06% so với năm 2015.

Xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn triển khai đồng bộ, thiết thực các biện pháp giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 – 2020, UBND tỉnh đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện chương trình.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: Với vai trò là cơ quan thường trực, thời gian qua, toàn ngành đã làm tốt công tác tham mưu với BCĐ các cấp trong việc ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai chương trình, kế hoạch giảm nghèo. Các đơn vị trực thuộc quan tâm làm tốt công tác đào tạo nghề, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Theo số liệu thống kê, từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức đào tạo nghề cho trên 55.000 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 52,5% năm 2019 (tăng 10,3% so với năm 2015).

Mặt khác, các hộ nghèo được hỗ trợ, tạo điều kiện để tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh có hơn 101.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn ưu đãi, với số tiền trên 2.888 tỷ đồng; 5.040 hộ nghèo được hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng sinh kế, với số tiền hơn 32 tỷ đồng.

Song song với chính sách hỗ trợ, các chương trình an sinh xã hội vì người nghèo ngày càng được lan tỏa, nhận được sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Ông Nông Lương Chấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Những năm qua, việc tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo' trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ các cấp.

Đặc biệt, Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' hằng năm (tháng 10) do Ban vận động Quỹ 'Vì người nghèo' tỉnh phát động là hoạt động có ý nghĩa, nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Từ khi phát động (ngày 12/10/2020) đến ngày 23/10/2020, quỹ đã nhận được sự ủng hộ của nhiều tập thể, cá nhân, với số tiền hơn 316 triệu đồng.

Cùng với đó, các tổ chức thành viên của MTTQ đã triển khai các hoạt động hướng về đoàn viên, hội viên nghèo như: Hội Nông dân với phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Hội Liên hiệp Phụ nữ với phong trào giúp nhau giảm nghèo có địa chỉ… Với nỗ lực của các cấp, ngành và sự chung tay góp sức của cộng đồng, đời sống nhân dân nói chung, của người nghèo, cận nghèo nói riêng đã được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 giảm còn 10,89%, dự kiến năm 2020 còn hơn 7%, giảm 18,06% so với năm 2015.

Thời gian tới, các cấp, ngành liên quan tiếp tục rà soát, thẩm định, thống kê số lượng người nghèo, hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, huy động mọi nguồn lực chăm lo giúp đỡ; tuyên truyền nhân dân không trông chờ, ỷ lại, thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Theo X.MAI/Dân Sinh Link Gốc:           Copy Link
http://baodansinh.vn/lang-son-du-kien-den-cuoi-nam-2020-ty-le-ho-ngheo-con-hon-7-20201031150735854.htm

Thích

Tags: giảm nghèo bền vững | tỉnh lạng sơn | đào tạo nghề

MỚI NHẤT

goto top