PHÁP LUẬT

Lạng Sơn: Tổ chức đấu thầu gói thầu hơn 125 tỷ

CÔNG LÝ VÀ XÃ HỘI   08/10/2020 • 05:45

Ban Quản lý dự án tỉnh Lạng Sơn đang trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu Xây lắp công trình xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường Khau Bân - Còn Quan - Nà Lừa, huyện Đình Lập (Đường huyện 41), có giá gói thầu là 125,045 tỷ đồng.

Gói thầu do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư Lạng Sơn làm bên mời thầu, tổ chức đấu thầu rộng rãi trong cả nước, theo hình thức đấu thầu qua mạng. Giá trị của gói thầu là 125,045 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện: 24 tháng. Đây là 1 trong các gói thầu thuộc Tiểu dự án Chuẩn bị dự án đầu tư hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn và Lạng Sơn - hợp phần tỉnh Lạng Sơn.

Quyết định phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu gói thầu LS – W05 xây lắp coog trình: xây dựng, cải tạo nâng cấp đường Khau Bân – Còn Quan – Nà Lừa, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Theo Biên bản mở thầu, thì gói thầu này có sự cạnh tranh cao, giảm giá lớn. Xét theo giá dự thầu sau giảm giá, giá dự thầu thấp nhất là Công ty CP 471 với 98,843 tỷ đồng, giảm 20,9% so với giá gói thầu. Xếp thứ 02 là Liên danh Công ty Cổ phần xây dựng Trường An Lạng Sơn – Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Sơn có giá dự thầu sau giảm giá là 99,279 tỷ đồng, giảm 20,6% so với giá gói thầu. Xếp thứ 3 là Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông I Thái Nguyên - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hữu Huệ (Liên danh XDGT I Thái Nguyên - Hữu Huệ) có giá dự thầu sau giảm giá là 100,02 tỷ đồng, giảm 20% so với giá gói thầu.

Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Trường An Lạng Sơn – Công ty Cổ phần xây dựng Lạng Sơn là các nhà thầu địa phương, qua tìm hiểu cho thấy các nhà thầu này đã từng thi công nhiều gói thầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Nhà thầu Trường An Lạng Sơn chủ yếu liên danh với một số nhà thầu khác trúng các gói thầu ở Lạng Sơn với phần giá trị xây lắp ở mức vài chục tỷ đồng. Nhà thầu Thành Sơn từng trúng một gói thầu xây lắp thuộc Dự án Xây dựng trụ sở Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, với giá trúng thầu 54,026 tỷ đồng.

Theo LÊ ĐẠI/Công lý và Xã hội Link Gốc:           Copy Link
https://conglyxahoi.net.vn/congly-24h/lang-son-to-chuc-dau-thau-goi-thau-hon-125-ty-57489.html

Thích

Tags: Lạng Sơn | đấu thầu | Gói thầu | xây dựng | nhà thầu | công ty | giảm giá | cổ phần | Liên danh | xây lắp

MỚI NHẤT

goto top