THỜI SỰ

Lấy ý kiến rộng rãi với các bản mẫu SGK trước khi ban hành

Thứ Năm • 22/10/2020 • 16:19

Bộ GD-ĐT dự kiến lấy ý kiến góp ý rộng rãi với các bản mẫu SGK khi Hội đồng thẩm định đánh giá Đạt và trước khi Bộ trưởng ký ban hành.

Đất Việt Link Gốc:           Copy Link
http://gioitre.baodatviet.vn/lay-y-kien-rong-rai-voi-cac-ban-mau-sgk-truoc-khi-ban-hanh-video-2461126.html

Thích
goto top