Tags: Lê Minh Khái

Tổng Thanh tra Lê Minh Khái đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch đầu tư quan tâm đến công tác kiểm tra, thanh tra trong quá trình thực hiện, đặc biệt là khâu giám sát dự án sân bay Long Thành.

Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, có DNNN bị lỗ, gây mất mát tài sản nhà nước lại cố tình tạo ra khoản có lợi không thật.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết năm 2019, công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, 'không dừng', 'không nghỉ', 'không chùng xuống' với cách làm bài bản, quyết liệt, đồng bộ, đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn. Có 9 bị cáo bị tuyên phạt mức án tử hình, tù chung thân vì tham nhũng.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái thay mặt Chính phủ đã nhận định về tình hình khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới.

goto top