THỜI SỰ

Lễ cầu mưa của dân tộc X'Tiêng

Thứ Tư • 28/10/2020 • 13:24

Phóng sự ảnh - Số 2109: "Lễ cầu mưa của dân tộc X'Tiêng"

Quốc phòng VN Link Gốc:           Copy Link
http://qpvn.vn/tin-video/le-cau-mua-cua-dan-toc-x-tieng.html

Thích
goto top