KINH DOANH

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 11 doanh nghiệp

TRÍ THỨC TRẺ   17/06/2019 • 10:28

VPH, SKG, HVT, HAT, DCG, PNP, CCL, BKH, YRC, SEP, MAC vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Vạn Phát Hưng (VPH): Ngày 26/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 12/7/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 10%.

CTCP Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang (SKG): Ngày 1/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 22/7/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%.

CTCP Hóa chất Việt Trì (HVT): Ngày 24/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 9/7/2019.

CTCP Thương mại Bia Hà Nội (HAT): Ngày 25/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Thời gian thanh toán 26/7/2019.

TIN TÀI TRỢ

CTCP Tổng công ty May Đáp Cầu (DCG): Ngày 25/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Thời gian thanh toán 10/7/2019.

CTCP Tân cảng Phú Hữu (PNP): Ngày 25/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 11/7/2019.

CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL): Ngày 28/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian thnh toán 24/7/2019.

CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội (BKH): Ngày 19/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 36% (01 cổ phiếu nhận 3.600 đồng). Thời gian thanh toán 10/7/2019.

CTCP Đường sắt Yên Lào (YRC): Ngày 28/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 10/7/2019.

CTCP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị (SEP): Ngày 28/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 15,72% (01 cổ phiếu nhận 1.572 đồng). Thời gian thanh toán 19/7/2019.

CTCP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải (MAC): Ngày 28/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 18/7/2019.

Theo Nam Hà/Trí thức trẻ

Thích

Tags: cổ phiếu | thời gian | năm 2018 | thanh toán | Ngày 28/6 – | Ngày 25/6 – | công ty | CTCP Tổng | 3% 01 | chốt danh sách

MỚI NHẤT

goto top