Tags: Lime Asset

Công ty Lime Asset của Hàn Quốc đã buộc phải đóng băng hoạt động rút tiền từ các quỹ với trị giá khoảng 846,6 tỷ won vì không thể phát mại được các tài sản để đáp ứng yêu cầu hoàn trả của khách hàng.

goto top