QUÂN SỰ

Lính dù Không quân Trung Quốc huấn luyện chiến đấu

Thứ Tư • 21/08/2019 • 00:24

Lính dù Không quân Trung Quốc huấn luyện chiến đấu như thế nào?

Theo Trung Phạm - Hà Linh/Trí thức trẻ

Thích
goto top