QUÂN SỰ

Loạn thông tin về tình trạng sức khoẻ của ông Kim Jong Un

Thứ Tư • 22/04/2020 • 08:18

Công an TPHCM Link Gốc:           Copy Link
http://www.congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/ro-tin-tinh-trang-suc-khoe-cua-ong-kim-jong-un-chuyen-bien-xau_91496.html

Thích
goto top