THỜI SỰ

Lỗi nguy hiểm trong chuyến đi đưa con người lên Mặt trăng của tàu Apollo 11

Thứ Ba • 23/07/2019 • 23:02

Một lỗi máy tính nguy hiểm đã khiến hệ thống máy tính trên tàu Apollo bị tắt trước khi con tàu này đáp xuống Mặt trăng.

Theo nguồn WSJ/Vietnamnet

Thích
goto top