THỜI SỰ

Long Cốc mờ sương

Thứ Tư • 21/10/2020 • 17:24

Phóng sự ảnh - Số 2103: "Long Cốc mờ sương".

Quốc phòng VN Link Gốc:           Copy Link
http://qpvn.vn/tin-video/long-coc-mo-suong.html

Thích
goto top