THỜI SỰ

Lương giáo viên, giảng viên thay đổi thế nào từ ngày 01/7?

TỔ QUỐC   14/06/2019 • 15:45

Từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 1,39 triệu đồng lên 1,49 triệu đồng, do đó tiền lương của giáo viên, giảng viên cũng được điều chỉnh tăng theo.

Kể từ ngày 01/7/2019 sẽ có những thay đổi về lương, chế độ BHXH, tuyển dụng, xếp ngạch bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do mức lương cơ sở tăng thêm 100.000 đồng/tháng. Do thay đổi này, tiền lương của giáo viên, giảng viên từ tháng 7/2019 sẽ tăng thêm từ 165-800.000 đồng/tháng tùy từng đối tượng, hệ số lương.

Căn cứ theo văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV ngày 17/10/2016 hợp nhất Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang do Bộ Nội vụ ban hành và Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Bảng lương giảng viên, giáo viên được xây dựng.

TIN TÀI TRỢ

Bảng lương giảng viên, giáo viên tăng thêm từ 01/7/2019 theo hệ số lương (từ bậc 1 đến bậc 12), mức lương của các bậc, số tiền lương tăng thêm hàng tháng từ tháng 7/2019 so với tháng 6/2019 của 12 đối tượng gồm: Giáo viên trung học cao cấp; Giáo viên trung học; Giáo viên tiểu học cao cấp; Giáo viên mầm non cao cấp; Giáo viên trung học cơ sở chính; Giáo viên trung học cơ sở (cấp 2); Giáo viên tiểu học; Giáo viên mầm non; Giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn; Giảng viên; Giáo sư - Giảng viên cao cấp; Phó Giáo sư - Giảng viên chính.

BẢNG LƯƠNG GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/7/2019.

Theo PV/Tổ Quốc

Thích

Tags: giảng viên | thay đổi | giáo viên | tiền lương | mức lương | viên chức | Lực lượng Vũ trang | Nghị định | hợp nhất | trung học cơ sở

MỚI NHẤT

goto top