GIẢI TRÍ

Lý Nhã Kỳ, Giáng My làm giám khảo chấm thi đầu bếp chuyên nghiệp

Thứ Sáu • 19/07/2019 • 10:26

Theo Chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng đầu bếp chuyên nghiệp Top Chef Việt Nam – Đầu Bếp/Vietnamnet

Thích
goto top