Tags: Lý tiểu lộ ngoại tình

Theo đó, lúc chưa ly hôn cùng Giả Nãi Lượng, Lý Tiểu Lộ đã mang thai đứa con của PGone.

goto top