Tags: MV Sugar Baby

Câu chuyện trong MV Sugar Baby xây dựng dựa trên chủ đề được quan tâm nhất hiện nay: sugar daddy - sugar baby.

goto top