Tags: Mã Pì Lèng Homestay

Trong khi chính quyền huyện Đồng Văn và tỉnh Hà Giang còn đang lúng túng trong việc xử lý công trình 7 tầng xây dựng trái phép Panorama Mã Pí Lèng, xuất hiện tin đồn 'ông chủ' thực sự của công trình này là một quan chức.

goto top