Tags: Made in China

Căng thẳng thương mại Nhật - Hàn có khả năng sẽ phá vỡ chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu. Đây cũng là thời cơ để Trung Quốc 'điền vào chỗ trống'.

Dưới sức ép kinh tế chính trị trong và ngoài nước, Trung Quốc hạ mục tiêu tăng trưởng và điều chỉnh một số chủ trương kinh tế.

Dù Bắc Kinh không còn đề cập nhiều đến kế hoạch 'Made in China 2025' nhưng sự hỗ trợ mà các doanh nghiệp nhận được không hề suy giảm.

Bắc Kinh đang giảm nhẹ cường độ của kế hoạch Made in China 2025 vì cuộc đối đầu với Mỹ?

Dù nhận thức rõ về những cản trở do siêu kế hoạch này gây ra nhưng Trung Quốc vẫn không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào về việc từ bỏ những mục tiêu đã đề ra.

'Cắt mác, giả nhãn hiệu hàng Việt Nam, Khaisilk chưa là gì…' - Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan, Bộ Tài chính Nguyễn Văn Cẩn.

goto top