KINH DOANH

Mảng hạ tầng điện nước gặp khó, lợi nhuận quý 3 của Cơ điện lạnh (REE) đạt 347 tỷ đồng giảm 14% so với cùng kỳ

TỔ QUỐC   30/10/2020 • 19:55

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Cơ điện lạnh (REE) đạt 1.049 tỷ đồng LNST giảm 15,5% so với cùng kỳ 2019 tương đương EPS đạt 3.149 đồng.

Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã CK: REE) đã công bố BCTC quý 3/2020 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2020.

Theo đó riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 1.503,6 tỷ đồng tăng 22,5% so với cùng kỳ trong khi giá vốn hàng bán chỉ tăng thêm 16% nên lợi nhuận gộp đạt 425 tỷ đồng tăng 42,6% so với quý 3/2019.

Trong kỳ doanh thu hoạt động tài chính giảm đáng kể từ 94 tỷ đồng xuống còn hơn 40 tỷ đồng trong khi đó chi phí lãi vay tăng cao khiến chi phí tài chính tăng thêm 66% so với quý 3/2019 lên mức gần 136 tỷ đồng, chi phí QLDN cũng tăng thêm 44% nên sau khi trừ các khoản chi phí REE lãi sau thuế 367,6 tỷ đồng giảm 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái, LNST công ty mẹ đạt 347 tỷ đồng giảm 14% so với cùng kỳ tương đương EPS đạt 1.119 đồng.

Theo giải trình từ phía REE, nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm là do lợi nhuận mảng hạ tầng điện nước quý 3/2020 giảm 70 tỷ đồng so với cùng kỳ trong đó ảnh hưởng chủ yếu là do kết quả từ các công ty điện có kết quả giảm do tình hình thủy văn không thuận lợi tại các hồ thủy điện miền nam, cũng như ảnh hưởng của sản lượng được phát giảm ở các nhà máy Nhiện điện, trọng yếu ảnh hưởng giảm tương ứng từ công ty liên kết như Thủy điện Thác Mơ (TMP), Nhiệt điện Phả Lại (PPC).

Ngoài ra công ty phát sinh hoàn nhập dự phòng đầu tư 5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lại ghi nhận tăng lợi nhuận từ hoàn nhập dự phòng đến 23 tỷ đồng. Bên cạnh đó lợi nhuận từ mảng BĐS có gia tăng so với cùng kỳ từ việc ghi nhận doanh thu cho thuê của Tòa nhà Etown 5 được lấp đầy so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, REE đạt 3.974 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 11,5%, LNST đạt 1.049 tỷ đồng giảm 15,5% so với cùng kỳ 2019 tương đương EPS đạt 3.149 đồng.

Trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 5.965 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.620 tỷ đồng, lần lượt tăng 23% và giảm 1,2% so với thực hiện năm 2019. Như vậy với kế hoạch này kết thúc 9 tháng đầu năm 2020, REE đã hoàn thành được 66,6% mục tiêu về doanh thu và 65% mục tiêu về lợi nhuận.

Trên thị trường, cổ phiếu REE đang tăng mạnh, hiện giao dịch tại mức 41.900 đồng/cp, tức tăng gần gấp đôi thị giá kể từ tháng 4/2020.

Theo Trần Dũng/Tổ Quốc Link Gốc:           Copy Link
http://toquoc.vn/mang-ha-tang-dien-nuoc-gap-kho-loi-nhuan-quy-3-cua-co-dien-lanh-ree-dat-347-ty-dong-giam-14-so-voi-cung-ky-420203010174056826.htm

Thích

Tags: Thác Mơ TMP | Phả Lại PPC | Etown 5

MỚI NHẤT

goto top