Tags: Masan MEATLife

Công ty Masan Nutri-Science (MNS) - thành viên của Tập đoàn Masan chính thức đổi tên thành Masan MEATLife ('MML') và công bố kế hoạch đưa MML lên sàn chứng khoán UPCoM trong năm 2019.

goto top