QUÂN SỰ

Máy bay cường kích A-10 Thunderbolt II sử dụng pháo GAU-8/A Avenger và bom JDAM

Thứ Sáu • 27/09/2019 • 16:36

Theo DK - Youtube/Trí thức trẻ

Thích
goto top