SIÊU HÀI

Mọi năm chúng ta ăn Tết thế nào?

Chủ Nhật • 10/02/2019 • 17:56

Dọn nhà sao cho bóng? Gói bánh sao cho đẹp? Chúc Tết sao cho hay?... Tết không cần phải hoàn hảo như thế, Tết chỉ cần Trải nghiệm và thật nhiều tiếng cười vang thôiiii. Quyết tâm vì một cái Tết thật nhiều Trải nghiệm nhé !!!

Theo Welax/Trí thức trẻ

Thích
goto top