QUÂN SỰ

Một video chưa được xác thực cho rằng đoàn xe quân sự của Mỹ rút qua Tel Tamr (khu vực do SAA kiểm soát và nằm ở phía đông nam của Ras al-Ain) sáng 20/10.

Thứ Hai • 21/10/2019 • 08:02

NA

Theo DK, Twitter/Trí thức trẻ

Thích
goto top