THỜI SỰ

Mỹ: Rơi trực thăng quân sự ở Minnesota, 3 binh sỹ thiệt mạng

Thứ Sáu • 06/12/2019 • 15:14

VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/my-roi-truc-thang-quan-su-o-minnesota-3-binh-sy-thiet-mang/611582.vnp

Thích
goto top