Mỹ thông báo kế hoạch duy trì khoảng 600 binh sỹ ở Syria

Thứ Năm • 14/11/2019 • 14:15

Theo VietnamPlus
Link báo gốc: http://www.vietnamplus.vn/my-thong-bao-ke-hoach-duy-tri-khoang-600-binh-sy-o-syria/607365.vnp

Thích
goto top