KINH DOANH

NT2 đạt lãi ròng 387 tỷ sau 6 tháng, thực hiện hơn 52% chỉ tiêu năm 2019

TRÍ THỨC TRẺ   18/07/2019 • 20:52

Năm 2019, NT2 dự kiến doanh thu đạt 7.482 tỷ và lãi ròng 743 tỷ đồng, nửa đầu năm theo đó NT2 lần lượt thực hiện được hơn 54% và 52% chỉ tiêu.

6 tháng đầu năm, doanh thu và thu nhập khác giảm nhẹ so với cùng kỳ, đạt 4.062 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu về 387 tỷ đồng, giảm 23%. Nguyên nhân theo NT2 bởi:

(1) Lợi nhuận gộp về bán hàng trong 6 tháng đầu năm giảm 124 tỷ đòng do tỷ lệ tăng doanh thu sản xuất điện thấp hơn tỷ lệ tăng giá vốn sản xuất điện (chủ yếu là chi phí nhiên liệu khí);

(2) Thu nhập khác 6 tháng đầu năm 2019 tăng gần 37 tỷ đồng do hoàn nhập quỹ phát triển khoa học và công nghệ trích lập năm 2015;

TIN TÀI TRỢ

(3) Khoản chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ nửa đầu năm lỗ hơn 6 tỷ (nửa đầu năm ngoái lãi hơn 11 tỷ đồng).

Năm 2019, NT2 dự kiến doanh thu đạt 7.482 tỷ và lãi ròng 743 tỷ đồng, nửa đầu năm theo đó NT2 lần lượt thực hiện được hơn 54% và 52% chỉ tiêu.

Tính đến thời điểm 30/6/2019, Công ty có 7.933 tỷ tổng tài sản (giảm so với mức 8.852 tỷ đầu kỳ), trong đó tài sản ngắn hạn đạt 2.363 tỷ và tài sản dài hạn 5.570 tỷ đồng. Nợ Công ty giảm đáng kể, từ 5.169 tỷ về 3.886 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn giảm hơn 20%, trong khi dư nợ vay ngắn hạn tăng nhẹ lên 1.394 tỷ đồng; nợ dài hạn giảm hơn 500 tỷ về 1.032 tỷ đồng.

Theo Túc Mạch/Trí thức trẻ

Thích

Tags: 6 tháng | thực hiện | doanh thu | chỉ tiêu | lãi ròng | ngắn hạn | lần lượt | tài sản | sản xuất điện | 2019 Năm 2019

MỚI NHẤT

goto top