Tags: NVS 1BT

Viện Vũ khí - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam đã phát triển và trang bị thành công kính ngắm quang học ngày/đêm cho súng trường Galil ACE.

goto top