KHÁM PHÁ

Nam Du - Vẻ đẹp hoang sơ

Thứ Hai • 22/04/2019 • 14:03

Vùng biển Tây Nam của Tổ quốc có đến 150 đảo lớn nhỏ, liên kết với nhau trở thành những căn cứ tiền tiêu chiến lược vô cùng quan trọng để bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế và giao lưu, hội nhập với quốc tế...

Theo Quốc phòng VN

Thích
goto top