Tags: Nam Việt ANV

Khác với Vĩnh Hoàn hay Biển Đông nhờ có được thị trường Mỹ, khi thị trường cá tra biến động họ có thể đàm phán được giá bán ra tương ứng cao hơn, Navico (ANV) phải phát triển lợi thế chuỗi, ngắn hạn sẽ giảm biên lãi để 'hỗ trợ' khách hàng phần chênh lệch do biến động tỷ giá.

'Sáng nay tôi có làm việc với khách hàng Mỹ, tháng 6 thì làm việc với luật sư Mỹ. Đơn hàng cho đợt review tiếp theo, đã rời bến xuất đi và khoảng trung tuần tháng 6 cập bến Mỹ. Chúng tôi đã nói sẽ quay lại thị trường Mỹ, nhưng vào Mỹ phải bền vững, vì không năm này năm khác nếu muốn thì vào Mỹ được thôi', Chủ tịch Thuỷ sản Nam Việt (ANV) nói.

Trước đó kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 của Nam Việt tăng mạnh chủ yếu do công ty đã chủ động được nguồn nguyên liệu.

goto top