Tags: Navara EL

Phiên bản Navara EL một cầu số tự động có thêm nhiều trang bị mới, đi cùng mức giá tăng 10 triệu đồng. Giá bán thực tế tại đại lý dự kiến sẽ thấp hơn.

Theo khảo sát, khi khách hàng mua xe Nissan Navara có thể nhận được mức giảm từ 10-20 triệu đồng/xe tùy từng đại lý.

goto top