Tags: Nếu Liên Hợp Quốc

Trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Trump nói Liên Hợp Quốc cần phải buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm về sự bùng phát của đại dịch COVID-19.

Nghe ⋅ 01:57

goto top