QUÂN SỰ

Nga phô diễn sức mạnh của tên lửa hành trình Kalibr

Thứ Năm • 12/12/2019 • 08:19

VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/video-nga-pho-dien-suc-manh-cua-ten-lua-hanh-trinh-kalibr/612637.vnp

Thích
goto top