THỜI SỰ

Ngắm những bảo vật quốc gia

Thứ Năm • 24/09/2020 • 22:50

Phóng sự ảnh - Số 2075: "Ngắm những bảo vật quốc gia".

Quốc phòng VN Link Gốc:           Copy Link
http://qpvn.vn/tin-video/ngam-nhung-bao-vat-quoc-gia.html

Thích
goto top