QUÂN SỰ

Ngày 27/8, giao tranh vẫn tiếp diễn tại Đường kiểm soát (LoC) tại Kashmir với việc sử dụng các loại vũ khí hạng nhẹ của cả Ấn Độ và Pakistan.

Thứ Năm • 29/08/2019 • 09:04

Theo DK, Twitter/Trí thức trẻ

Thích
goto top