THỜI SỰ

Nghề ươm tơ dệt vải truyền thống

Thứ Năm • 02/07/2020 • 22:10

Phóng sự ảnh - Số 1991: "Nghề ươm tơ dệt vải truyền thống".

Quốc phòng VN Link Gốc:           Copy Link
http://qpvn.vn/tin-video/nghe-uom-to-det-vai-truyen-thong.html

Thích
goto top