Tags: Ngô Anh Tín

 Hai Uỷ viên UBND TP Cần Thơ dự kiến sẽ được bổ nhiệm giữ chức giám đốc hai sở Khoa học công nghệ và Kế hoạch đầu tư.

goto top