GIẢI TRÍ

Ngọc Trinh: 'Chưa có ai đủ tiền trả mức catxe tôi yêu cầu'

Thứ Tư • 11/12/2019 • 22:13

Đất Việt Link Gốc:           Copy Link
http://gioitre.baodatviet.vn/ngoc-trinh-chua-co-ai-du-tien-tra-muc-catxe-toi-yeu-cau-news-2153536.html

Thích
goto top