CHUYỆN LẠ

Ngựa vằn cố đánh thức bạn tình chết khi sinh nở

Thứ Năm • 10/08/2017 • 16:03

Ngựa vằn đực phải ngậm ngùi rời đi cùng cả đàn sau khi chứng kiến con cái kiệt sức vì ca đẻ khó.

Theo Vũ Phong/Vnexpress

Thích
goto top