THỜI SỰ

Người biểu tình Hong Kong ném bom xăng vào trụ sở cảnh sát

Thứ Hai • 21/10/2019 • 16:20

Theo VietnamPlus
Link báo gốc: http://www.vietnamplus.vn/nguoi-bieu-tinh-hong-kong-nem-bom-xang-vao-tru-so-canh-sat/602816.vnp

Thích
goto top