Người bố lên tiếng khi bị tố cùng mẹ kế bạo hành con trai “Là cha mẹ, ai nỡ lòng nào đốt túi nylon nhỏ vào mông con'

Thứ Năm • 15/08/2019 • 06:22

Đồng thời, anh cho biết sẽ nhờ công an vào cuộc xác minh vụ việc.

Tổ quốc Link Gốc:           Copy Link
http://ttvn.vn/videos/211140-nguoi-bo-len-tieng-khi-bi-to-cung-me-ke-bao-hanh-con-trai-la-cha-me-ai-no-long-nao-dot-tui-nylon-nho-vao-mong-con.htm

Thích
goto top