THỜI SỰ

Người giữ hồn hương trà sen Hà Nội

Thứ Sáu • 03/07/2020 • 20:02

Phóng sự ảnh -Số 1993: "Người giữ hồn hương trà sen Hà Nội"

Quốc phòng VN Link Gốc:           Copy Link
http://qpvn.vn/tin-video/nguoi-giu-hon-huong-tra-sen-ha-noi.html

Thích
goto top