SIÊU HÀI

Người phụ nữ Trung Quốc vật vã vì điệp vụ ăn vạ bất thành

Thứ Tư • 06/12/2017 • 10:09

Người phụ nữ đã diễn 'rất sâu' nhưng gặp đúng phải bác tài 'tỉnh như sáo sậu'.

Theo Vnexpress

Thích
goto top