Tags: Người trẻ Việt

Phim 'Những cánh én đầu tiên' (Không chiến Việt Nam) mang đến kỳ vọng về những phim đề tài lịch sử, chiến tranh do người trẻ Việt thực hiện bằng phương pháp hiện đại

goto top