THỜI SỰ

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu với báo chí quân đội

Thứ Sáu • 14/08/2020 • 14:44

Trong những năm tháng công tác và chiến đấu nơi chiến trường ác liệt hay trong thời bình ở cương vị cấp cao, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn dành sự quan tâm đặc biệt, sự chỉ đạo sâu sát đối với báo chí cách mạng nước nhà, trong đó có báo chí quân đội. Nhiều nhà báo chiến sĩ của phát thanh, truyền hình quân đội đã có vinh dự được làm việc với đồng chí Lê Khả Phiêu và đều có chung một cảm nhận: ông là một nhà lãnh đạo có tác phong bình dị, cởi mở, thân tình, và luôn tâm huyết với công tác tuyên truyền.

Quốc phòng VN Link Gốc:           Copy Link
http://qpvn.vn/tin-video/nguyen-tong-bi-thu-le-kha-phieu-voi-bao-chi-quan-doi.html

Thích
goto top