Tags: Nhà Táo

Ấn tượng ban đầu của người dùng về iPhone năm nay khá thất vọng vì cụm camera lẫn việc 'siêu phẩm' của Apple không mang nhiều sự phá cách về thiết kế.

Đại diện Apple thừa nhận, họ vẫn đang phải chịu những áp lực từ phía FBI và bộ Tư pháp Mỹ về việc phải tạo một cơ chế để có thể bẻ khóa các thiết bị iPhone khi cần thiết.

goto top