THỜI SỰ

Nhân sự UBND 2 tỉnh

CHÍNH PHỦ   12/08/2019 • 16:32

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh Tiền Giang, Khánh Hòa.

Cụ thể, tại Quyết định 996/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang.

Tại Quyết định 997/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Sơn Hải, để nghỉ hưu theo chế độ.

TIN TÀI TRỢ

Theo Chí Kiên/Chính Phủ

Thích

Tags: UBND 2 | Phó Chủ tịch | chức vụ | Thủ tướng Chính phủ | tỉnh Tiền Giang | 2016 2021 | miễn nhiệm | nhiệm kỳ | tại Quyết | kết quả | bổ sung

MỚI NHẤT

goto top