THẾ GIỚI

Nhân sự Ủy ban châu Âu: Dĩ hoà vi quý

THẾ GIỚI VÀ VN   12/09/2019 • 15:13

Tân Chủ tịch Uỷ ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen công bố nhân sự của EC. Nhìn vào bộ máy nhân sự ấy, người ta có thể dễ dàng nhận thấy ưu tiên của bà tân Chủ tịch EC. Bình luận của Báo Thế giới & Việt Nam.

Tân Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen đã công bố nhân sự 8 Phó Chủ tịch và 26 thành viên của Uỷ ban châu Âu mới. Theo đó, 48% thành viên của Uỷ ban châu Âu mới là nữ và tất cả các đảng phái chính trị hiện diện trong Nghị viện châu Âu (EP) vừa mới được bầu đều được lưu ý đến khi Uỷ ban châu Âu được cơ cấu lại cả về tổ chức thể chế cũng như nhân sự.

Nhìn vào bộ máy nhân sự ấy, người ta có thể dễ dàng nhận thấy ưu tiên được bà Chủ tịch Uỷ ban châu Âu người Đức này coi trọng hàng đầu là làm vừa lòng tất cả các nước thành viên EU và các đảng phái chính trị hiện diện trong EP.

TIN TÀI TRỢ

Theo quy định luật pháp hiện hành của EU thì tân Chủ tịch Uỷ ban châu Âu có quyền quyết định cuối cùng những đề cử nhân sự của các thành viên EU, tức là có quyền phủ quyết. Nhưng bà von der Leyen đã không sử dụng đặc quyền này mà chấp nhận mọi đề cử nhân sự của các nước thành viên EU.

Hơn thế nữa, việc phân bổ phạm vi quyền hạn và chức năng nhiệm vụ cho các thành viên của Uỷ ban châu Âu còn được bà Chủ tịch mới thực hiện theo phương châm thành viên lớn hơn và quan trọng hơn trong EU được giao cho lĩnh vực phụ trách tầm cỡ hơn và quan trọng hơn cũng như những gì ít quan trọng được đặt cho phiên hiệu mới chung chung để ai muốn hiểu như thế nào cũng được.

Cách làm này của bà Chủ tịch mới của Uỷ ban châu Âu nghe qua thấy có vẻ như không được thật sự dân chủ và công bằng trong EU nhưng trong thực chất lại rất thức thời và thậm chí là cả cần thiết nữa đối với EU. Chỉ như thế thì mới có thể đảm bảo có được sự đồng thuận và ổn định trong nội bộ Uỷ ban châu Âu mà điều này hiện quan trọng và quyết định không kém những định hướng chiến lược đúng đắn cho thời gian tới của EU.

Theo Chính Dung/Thế giới và VN

Thích

Tags: nhân sự | Châu Âu | thành viên | Tân Chủ tịch | quan trọng | Chủ tịch | dễ dàng | ưu tiên | cử nhân | quyết định

MỚI NHẤT

goto top